Nowe zasady odbioru śmieci w Gminie Polanów

2013-03-31 14:50

Za 3 miesiące na terenie naszej gminy w chodzi nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieni zasady gromadzenia i  odbioru śmieci.

Warto zapoznac się z poniższymi informacjami

Więcej tutaj