Prośba o wypełnienie ankiety

2014-07-13 00:25

Gmina Polanów jest partnerem w Projekcie pn. "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu", realizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w ramach programu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego". 

Zapraszamy do wypełniania Ankietę, którą  można znaleźć tutaj

Więcej informacji tutaj