Tak przebiegł Pierwszy festyn w Buszynie

2012-07-10 01:55

W sobotę 2 czerwca 2012r. z okazji Dnia Dziecka z inicjatywy Rady Sołeckiej Sołectwa Buszyno i Sołtysa P. Elżbiety Kruszka odbył się festyn sportowo -rodzinny sołectw Buszyno i Krąg, podczas którego miało miejsce oddanie do użytku placu sportowo - rekreacyjnego w Buszynie. Oficjalnego otwarcia placu dokonał Burmistrz Polanowa Pan Grzegorz Lipski.

Wiecej o festynie przeczytasz na oficjalnej stronie Polanowa pod tym adresem: lub https://www.polanow.pl/archiwum.php?id=940 oraz poniżej artykułu, a fotogalerii oczywiście można obejrzeć i pobrać zdjęcia z tego wydarzenia kliknij tutaj.

Organizatorzy festynu: Sołtys i Rada Sołecka z radnym na czele tutejszego okręgu Romanem Giłka składają serdeczne podziękowania dla wszystkich mieszkańców sołectwa Buszyno i Krąg zaangażowanych w organizację imprezy. Szczególne słowa podziękowania kierujemy dla sponsora słodyczy Państwa Kopania z Buszyna, fantów Nadleśnictwa Polanów oraz wszystkich współorganizatorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Polanów, OSP Polanów, POKiS - świetlica Bożenice i właścicieli Dworka Komorowo "Eko-Tur", P. E. i J. Paluszek oraz Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Sołectwu Krąg.

 

Imprezę swoją obecnością zaszczycili również Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów P. Jacek Todys, komendant posterunku Policji w Polanowie P. Krzysztof Dusza oraz liczna ekipa druhów Jednostki OSP Polanów z naczelnikiem na czele P. Grzegorzem Szkołudą oraz Prezesem OSP Polanów Zenonem Dropko, a także grupa zasłużonych dla Gminy Polanów samorządowców tworzących zespół "5S" (skład: P. Sławomir Wruszczak, P. Andrzej Ciuła, P. Henryk Zabrocki, P. Dariusz Kalinowski i P. Józef Wilk)
Natomiast sam festyn rozpoczął się meczem piłki nożnej drużyn juniorów sołectwa Buszyno oraz Krąg. Mecz sędziował Pan Andrzej Miara - prezes KS "Graf" Świerczyna. Spotkanie piłkarskie po wyrównanej walce w regulaminowym czasie na swoją korzyść rozstrzygnęła drużyna gospodarzy wynikiem 6-5. Zatem przechodni puchar turnieju na najbliższy rok pozostał w Sołectwie Buszyno. Zawodnicy obydwu drużyn otrzymali nagrody pocieszenia w postaci słodyczy i napoi oraz drużynowo po piłce ufundowane przez Radę Sołecką Sołectwa Buszyno.
Oprócz rozgrywek piłkarskich, zorganizowano różnorodne konkursy dla dzieci, w tym konkurs z zakresu wiedzy pożarniczej, który poprowadził Prezes OSP Polanów Pan Zenon Dropko, a pozostałe przeprowadziła P. Danuta Pikór. Jednakże przed konkursem z wiedzy pożarniczej druhowie z jednostki OSP Polanów pokazali wozy bojowe oraz scharakteryzowali poszczególne podzespoły wyposażenia aut strażackich.
Następnie strażacy w ramach tzw. "chrztu" otwartego placu przeprowadzili pokazową akcję gaśniczą na boisku i otaczającym go lesie, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród goszczących na festynie w Buszynie.
Dla dorosłych uczestników również zorganizowano konkursy w takich konkurencjach jak: toczenie wielkich opon ciągnikowych, czy też przecinanie drewna piłą typu "moja-twoja" i w tej konkurencji wystartowały dwie załogi; reprezentacja Sołectwa Buszyno, (P. Roman Myśliński, P. Mieczysław Pikór i P. Krzysztof Zarzyczny) oraz reprezentacja samorządu w składzie (Burmistrz P. Grzegorz Lipski, Przewodniczący Rady Powiatu P. Dariusz Kalinowski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie P. Józef Wilk). Konkurencję tą wygrała reprezentacja Sołectwa Buszyno.
W czasie trwania festynu były czynne stoiska małej gastronomii, kawiarenki i baru oraz loterii fantowej, gdzie można było się posilić potrawami własnego wyrobu, a w loterii wygrać ciekawe fanty.
Natomiast punktem kulminacyjnym w części artystycznej festynu był występ zespołu "5S", który świetnie rozbawił uczestników festynu mimo nie najlepszej wietrznej i chłodnej aury.
Impreza prowadzona była przez zaprzyjaźnionego społecznika sołectwa Krąg P. Romana Margielewskiego, a zakończyła się zabawą taneczną późną nocą do której grał i śpiewał kolejny zaprzyjaźniony społecznik człowiek orkiestra Mariusz Sobieraj Bend.