Wybory - Zebranie Wiejskie

2007-04-25 23:59

24 kwietnia 2007 roku w Sołectwie Buszyno dokonano zmiany sołtysa po 12 latach na miejsce Romana Myślińskiego wybrano Romana Giłka.

Natomiast do Rady Sołeckiej zostali wybrani:

Hanna Dworszczak

Henryk Gozdal

Roman Myśliński