Zakończono remont drogi

2012-07-25 02:52

16 lipca 2012r. ekipa remontowa firmy HARAT zakończyła remont 140 metrowego odcinka drogi Lasów Państwowych Nadleśnictwa Polanów przebiegajacego przez centrum wsi Buszyno. Obecnie czekamy na formlny odbiór prac remontowych.

Była to największa inwestycja na terenie Sołectwa Buszyno od 2000 roku przeprowadzona na zlecenie Nadleśnictwa Polanów. Koszt inwestycji przekroczył ponad 50 tys.złotych.

W krótce zamieszczone zostaną zdjecia z tego wydarzenia. Zapraszamy do Fotogalerii

Związku z powyższym Radny Roman Giłka wraz sołtysem Elżbietą Kruszka w imieniu Rady Sołeckiej i Mieszkańców Sołectwa Buszyno składają podziękowania dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Polanów Pana Jacka Todysa oraz całej administracji Nadleśnictwa w Polanowie za zrealizowany remont odcinka drogi.