Zasady korzystania z Baku Żywności oraz dożywiania dzieci w 2013

2013-02-12 22:57

Stowarzyszenie „Feniks” w porozumieniu z M-GOPS w Polanowie informuje, że kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy rzeczowej z Banku Żywości wynosi:

      -  do    684,00 zł na osobę w rodzinie,

    -  do    813,00 zł dla osoby samotnej.

Jednak w uzasadnionych sytuacjach życiowych należy zwrócić się z podaniem (zawierającym oświadczenie o dochodach) do Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o umożliwienie skorzystania z  w/w formy pomocy.  

Druki podania znajdują się w M-GOPS, u sołtysów, radnego i na stronie internetowej BIP M-GOPS Polanów.

Natomiast podanie o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole oraz inne wnioski zakresu Pomocy Społecznej znajdą Państwo również na stronie BIP M-GOPS tutaj oraz nowo powstałej zakładce do pobrania na naszej stronie Sołectwa Buszyno.