Zebranie Wiejskie - zapraszamy

2015-03-20 11:19

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sołectwa Buszyno na Zebranie w dniu 23 marca 2015 o godz 17 do Środowiskowego Domu Samopomocy "Oaza" w Krągu.
Zebranie poświęcene będzie wyborom Rady Sołeckiej i Sołtysa Sołectwa Buszynona nową kadencję.

Ponadto zostaną omówione sprawy bieżące.