Aktywni Społecznicy na rzecz sołectwa

Wiesław Musiał, Marek Zarzyczny, Dariusz Głowacki,  Hanna Dworszczak, Mieczysław Pikór, Marcin Niewęgłowski, Krzysztof Zarzyczny, Mariusz Sobieraj, Piotr Piątkowski, Piotr Majchrowski, Roman Margielewski.