Elżbieta Kruszka

Sołtys Sołectwa Buszyno:

Telefon: +48515179363,

E-mail: ela.kruszka@gmail.com