Nasza grupa

Roman Giłka

Administrator serwisu:

Telefon: +48505439742


Elżbieta Kruszka

Sołtys Sołectwa Buszyno:

Telefon: +48515179363,

E-mail: ela.kruszka@gmail.com

Rada Sołecka

Małgorzata Niewęgłowska

Marek Jurczak

Danuta Pikór

Roman Giłka

Henryk Gozdal

 

Aktywni Społecznicy na rzecz sołectwa

Wiesław Musiał, Marek Zarzyczny, Dariusz Głowacki,  Hanna Dworszczak, Mieczysław Pikór, Marcin Niewęgłowski, Krzysztof Zarzyczny, Mariusz Sobieraj, Piotr Piątkowski, Piotr Majchrowski, Roman Margielewski.